Itinierari  

Situat a l'est de la ciutat de Mont-real, al costat de l'Estadi Olímpic, aquest jardí botànic és un dels jardins més grans i belles d'aquest tipus al món. Cobreix gairebé 75 hectàrees i compta amb una col·lecció de 22.000 espècies de plantes, 10 hivernacles d'exposició i uns trenta jardins temàtics. Un insectari també es pot visitar.

67 people recommend this place

Recomanar
Carregant…
vostè recomana aquest lloc
Deixar de recomanar
Montreal Botanical Garden

  4101, rue Sherbrooke Est

    MONTRÉAL, Canada

+15148721400Lloc web